cigarette, cigaret = papieros

Electronic Cigarette?

Źródło: http://www.ubergizmo.com/15/archives/2007/05/ecigarette_to_help_you_kick_the_habit.html

papieros

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

She smokes 20 cigarettes a day. = Ona pali 20 papierosów dziennie.