noticeboard, bulletin board = tablica ogłoszeń (także elektroniczna)

Seeing is believing.

Źródło: http://www.salagram.net/Newsletter-CommunityNews.html

tablica ogłoszeń (także elektroniczna)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Check on the noticeboard where the conference is. = Sprawdź na tablicy ogłoszeń, gdzie jest zebranie.