ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

foot = stopa

The way of the foot

Źródło: http://www.smartplanet.com/technology/blog/rethinking-healthcare/the-way-of-the-foot/125/

stopa

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

We decided to go there on foot. = Zdecydowaliśmy się iść tam pieszo.