Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

treasure chest = skrzynia ze skarbami

treasure chest full

Źródło: http://1000awesomethings.com/page/2/

skrzynia ze skarbami