BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

time zone = strefa czasowa

Map Location and Time Zones

Źródło: http://www.physicalgeography.net/fundamentals/2c.html

strefa czasowa

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

You passed several time zones, so you'll take a day or so to adapt. = Przekroczyłeś kilka stref czasowych, więc będziesz potrzebował dzień, dwa żeby się zaadaptować.