future = przyszłość (czas)

Future of Internet Search:

Źródło: http://petitinvention.wordpress.com/2008/02/10/future-of-internet-search-mobile-version/

przyszłość (czas)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

She couldn't begin to think of the future. = Ona nie mogła zacząć myśleć o przyszłości.