fold one's hands = założyć dłonie, składać dłonie, składać ręce

Put your hands together with your ...

Źródło: http://prettygoodprose.blogspot.com/

założyć dłonie, składać dłonie, składać ręce