fold one's hands = założyć dłonie, składać dłonie, składać ręce

Don't fold your hands in front of ...

Źródło: http://publicwords.typepad.com/nickmorgan/2008/04/body-language-.html

założyć dłonie, składać dłonie, składać ręce