ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

fall = upadać (na ziemię)

they fall down regularly,

Źródło: http://currentskateofmind.com/2008/03/

upadać (na ziemię)

fall = upadać (na ziemię)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

He stumbled and fell. = On się potknął i upadł.