BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

rune = runa, alfabet runiczny, znak runiczny

or "Wyrd" rune in them,

Źródło: http://www.hernescraftes.com/runesetsantler.htm

runa, alfabet runiczny, znak runiczny