BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

sanitary pad, pad, sanitary towel, sanitary napkin, napkin, sanitary nap = podpaska higieniczna, podpaska (używana w czasie okresu)

Sanitary Pad and Panty

Źródło: http://mcsenling.en.ec21.com/Sanitary_Pad_and_Panty--3466225.html

podpaska higieniczna, podpaska (używana w czasie okresu)