straight line = linia prosta

See how the line is drawn on

Źródło: http://www.gimp.org/tutorials/Straight_Line/

linia prosta

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Try to move in a straight line. = Spróbuj poruszać się w linii prostej.