Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

sun tanning bed, tanning bed, sunbed = łóżko opalające (w solarium)

Find Tanning Bed Replacement

Źródło: http://www.tanningguide.info/

łóżko opalające (w solarium)