village = wieś, wioska

Popularna wieś letniskowa

Źródło: http://www.glucholazy.info/

wieś, wioska

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

They will reach the village in about 20 minutes. = Oni dotrą do wioski za około 20 minut.