traffic jam, jam, tailback, gridlock = korek drogowy, zator, korek uliczny

Traffic jam

Źródło: http://www.bl.uk/learning/images/medieval/patterns/large4390.html

korek drogowy, zator, korek uliczny

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

We got stuck in a traffic jam and missed the plane. = Utknęliśmy w korku i nie zdążyliśmy na samolot.