psychiatric hospital, mental hospital, special hospital = szpital psychiatryczny, zakład dla chorych umysłowo

Psychiatric Hospital,

Źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Whitchurch_Hospital_Corridor_Abandoned_West5_Ward.jpg

szpital psychiatryczny, zakład dla chorych umysłowo