petrol station, garage, filling station, gas station, servo, service station = stacja benzynowa, stacja paliw

If gas stations here were like

Źródło: http://forums.invisionpower.com/topic/274733-gas-tank-on-passenger-side/page__st__50

stacja benzynowa, stacja paliw

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

There is no petrol station in this town. = W tym mieście nie ma stacji benzynowej.