Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

on the beach = na plaży

The beach has three kilometres

Źródło: http://www.cbc.ca/sevenwonders/wonder_grand_beach.html

na plaży

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

We slept on the beach. = Spaliśmy na plaży.