Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

on the beach = na plaży

Photo: Walking on the beach

Źródło: http://impressive.net/people/gerald/2004/03/09/15-24-28-sm.html

na plaży

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

We slept on the beach. = Spaliśmy na plaży.