aisle = nawa (np. w kościele)

File:Wedding aisle

Źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wedding_aisle_decorated1.jpg

nawa (np. w kościele)

aisle = nawa (np. w kościele)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

The aisle was decorated with white flowers. = Nawa była udekorowana białymi kwiatami.