sports car = samochód sportowy

A sports car owes its origins

Źródło: http://uk.askmen.com/cars/keywords/sports-car.html

samochód sportowy

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

I wish I could afford to have my own sports car. = Chciałbym, żeby było mnie stać na własny samochód sportowy.