ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

communication, commo = komunikacja

Communication and Information

Źródło: http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=8113&URL_DO=DO_PRINTPAGE&URL_SECTION=201.html

komunikacja

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

The telephone was our only means of communication. = Telefon był naszym jedynym środkiem komunikacji.