KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

stepping stone, stepping-stone = kamień w strumieniu (na który można stanąć przy przechodzeniu)

5 Ways to Turn Any “Failure” Into a Stepping Stone - Mission.org ...

Źródło: https://medium.com/the-mission/5-ways-to-turn-any-failure-into-a-stepping-stone-fd179f75a7e0

kamień w strumieniu (na który można stanąć przy przechodzeniu)

stepping stone , także: stepping-stone = kamień w strumieniu (na który można stanąć przy przechodzeniu)