angel wings = chruściki, chrusty, faworki

Polish Chrusciki – Angel Wings - Jenny Can Cook

Źródło: https://www.jennycancook.com/recipes/polish-chrusciki-angel-wings/

chruściki, chrusty, faworki

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Dry crispy cakes in a form of a bow are very popular in Poland. = Faworki są bardzo popularne w Polsce.