Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

toggle = przetyczka, kołeczek (rodzaj zapięcia w płaszczach, kurtkach)

toggle - Wiktionary

Źródło: https://en.wiktionary.org/wiki/toggle

przetyczka, kołeczek (rodzaj zapięcia w płaszczach, kurtkach)

toggle = przetyczka, kołeczek (rodzaj zapięcia w płaszczach, kurtkach)