BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

turret truck, Very Narrow Aisle truck, VNA-truck = wózek widłowy wąskokorytarzowy, wózek wieżowy

TSP 7000 and TSP 6500 series turret trucks - Material Handling 24/7

Źródło: https://www.materialhandling247.com/product/tsp_7000_and_tsp_6500_series_turret_trucks/Narrow_Aisle

wózek widłowy wąskokorytarzowy, wózek wieżowy