Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

chest stand = gięcie (figura gimnastyczna)

Chest Stand Straight Legs - Circus Dictionary

Źródło: http://thecircusdictionary.com/moves/990/chest-stand-straight-legs/

gięcie (figura gimnastyczna)

chest stand = gięcie (figura gimnastyczna)