place card = winietka, wizytówka na stół, wizytówka wskazująca kto ma usiąść na danym miejscu

Wedding place cards | Etsy

Źródło: https://www.etsy.com/market/wedding_place_cards

winietka, wizytówka na stół, wizytówka wskazująca kto ma usiąść na danym miejscu