BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

tip = napiwek

How Much to Tip - Taxi, Restaurant Tipping Guide

Źródło: https://www.aarp.org/travel/travel-tips/budget/info-03-2011/travel-tipping-tips.html

napiwek

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

He didn't leave a tip. = On nie zostawił napiwku.