cairn = kopiec (budowla z kamieni poświęcona czyjejś pamięci)

Cairn - Wikipedia

Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Cairn

kopiec (budowla z kamieni poświęcona czyjejś pamięci)

cairn = kopiec (budowla z kamieni poświęcona czyjejś pamięci)