station master, station-master, stationmaster = naczelnik stacji kolejowej

File:Station Master at Bodiam.jpg - Wikimedia Commons

Źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Station_Master_at_Bodiam.jpg

naczelnik stacji kolejowej

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

The station master will put him on next train. = Zawiadowca stacji wsadzi go w następny pociąg.