best-seller, bestseller, buzz book = bestseller, hit (np. książka)

You; The Bestseller | Pure Madness

Źródło: https://davienjugunah.wordpress.com/2015/10/05/you-the-bestseller/

bestseller, hit (np. książka)

best-seller , bestseller , także: buzz book = bestseller, hit (np. książka)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Her new book became an international bestseller. = Jej nowa książka stała się międzynarodowym hitem.