Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

active = aktywny

Do you want to have a physically active child? Be an active mother ...

Źródło: https://diethics.com/do-you-want-to-have-a-physically-active-child-be-an-active-mother/

aktywny

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Although my grandma is over seventy, she leads a very active life. = Chociaż moja babcia jest po siedemdziesiątce, prowadzi bardzo aktywne życie.