TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

get on with somebody, get on, get on together, get along with somebody, get along, get along together = mieć z kimś dobre stosunki, dobrze się z kimś dogadywać, lubić kogoś, żyć w zgodzie

Helping Someone Close To You With DiabetesHealthy Body, Healthy ...

Źródło: http://healthybodylife.com/2989-helping-close-diabetes/

mieć z kimś dobre stosunki, dobrze się z kimś dogadywać, lubić kogoś, żyć w zgodzie

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Do you get along with your colleagues? = Czy dobrze dogadujesz się ze znajomymi z pracy?