get on with somebody, get on, get on together, get along with somebody, get along, get along together = mieć z kimś dobre stosunki, dobrze się z kimś dogadywać, lubić kogoś, żyć w zgodzie

Choose wisely: How to pick the right person to travel with

Źródło: http://www.traveller.com.au/choose-wisely-how-to-pick-the-right-person-to-travel-with-3dxv8

mieć z kimś dobre stosunki, dobrze się z kimś dogadywać, lubić kogoś, żyć w zgodzie

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Do you get along with your colleagues? = Czy dobrze dogadujesz się ze znajomymi z pracy?