BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

material = tworzywo, substancja

waste can be used as material for housing and infrastructure

Źródło: https://phys.org/news/2017-08-agroindustrial-material-housing-infrastructure.html

tworzywo, substancja

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Propane is a hazardous material. = Propan jest niebezpieczną substancją.