open space = otwarta przestrzeń

Open Space Bureau Images - Reverse Search

Źródło: http://www.picquery.com/open-space-bureau_2Z86FbYSxQE*RiucDlmmtiRkKgr29tCgLQRL77s0b*Y/

otwarta przestrzeń

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

After an hour of marching I came out into a large, open space. = Po godzinie marszu wyszedłem na dużą, otwartą przestrzeń.