save = zapisywać (dane w programie komputerowym)

Save Icon - Free Icons and PNG Backgrounds

Źródło: http://www.freeiconspng.com/images/save-icon

zapisywać (dane w programie komputerowym)

save = zapisywać (dane w programie komputerowym)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Always remember to save your data from time to time. = Zawsze pamiętaj, aby zapisywać dane od czasu do czasu.