install, instal = instalować (program komputerowy)

Install Icon - Realistic Icons - SoftIcons.com

Źródło: http://www.softicons.com/toolbar-icons/realistic-icons-by-lokas-software/install-icon

instalować (program komputerowy)

install , także: instal British English = instalować (program komputerowy)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

It takes only a couple of minutes to install this program. = Instalacja tego programu zajmuje tylko kilka minut.