BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

waterline = linia wodna (oka, dolna lub górna)

How to Waterline your Eyes - YouTube

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=tHQzTEbM7FE

linia wodna (oka, dolna lub górna)

waterline = linia wodna (oka, dolna lub górna)