stage = scena (np. w teatrze)

The following make such an ...

Źródło: http://e-urzad.marklowice.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=645&Itemid=117

scena (np. w teatrze)

stage = scena (np. w teatrze)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

I'm so stressed. It's my first time on the stage. = Jestem naprawdę zestresowany. To mój pierwszy raz na scenie.