rack = wieszak (na płaszcze), stojak (na kapelusze)

Breton-Hat-Rack-Walnut.jpg (460×460) | Reference for My Room Ideas ...

Źródło: https://www.pinterest.com/pin/565764771914902633/

wieszak (na płaszcze), stojak (na kapelusze)

rack = wieszak (na płaszcze), stojak (na kapelusze)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Hang you coat on the rack. = Powieś swój płaszcz na wieszaku.