PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

art = sztuka (dziedzina działalności artystycznej)

Top 50 Art Therapy Blogs - Expressive Art Inspirations

Źródło: http://intuitivecreativity.typepad.com/expressiveartinspirations/top-50-art-therapy-blogs.html

sztuka (dziedzina działalności artystycznej)

art = sztuka (dziedzina działalności artystycznej)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

He is an art teacher. = On jest nauczycielem sztuki.