Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

stone wall = kamienny mur

Obama Walls Press Corps Out Of

Źródło: http://work949.wordpress.com/2011/02/02/obama-walls-press-corps-out-of-white-house-whca-sends-complaint-to-gibbs/

kamienny mur

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

They built a stone wall around the house. = Oni zbudowali kamienny mur dookoła domu.