commons = lud

Category : People Pictures

Źródło: http://en.loadtr.com/group_of_people-384157.htm

lud

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

The commons will agree on everything if it resonates with them on an emotional level. = Lud zgodzi się na wszystko, jeżeli oddziałuje to na nich na poziomie emocjonalnym.