channel, television channel = kanał (telewizyjny)

Channel Television's ident to

Źródło: http://www2.tv-ark.org.uk/itv_channel/idents.html

kanał (telewizyjny)

channel , television channel = kanał (telewizyjny)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Which TV channel do you watch the most? = Który kanał telewizyjny najczęściej oglądasz?