feel = czuć, czuć się

Women 'feel pain more than men

Źródło: http://www.topnews.in/healthcare/content/22128women-feel-pain-more-men

czuć, czuć się

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

He felt a pain in his leg. = On poczuł ból w swojej nodze.