persona = maska publiczna, wizerunek, image

Biblioteka Publiczna

Źródło: http://www.marki.net.pl/biblioteka/page/3

maska publiczna, wizerunek, image

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

That whole persona that he built for himself is a lie. = Ten cały wizerunek, który on sobie zbudował, to kłamstwo.