complete = pełny, kompletny, cały, całkowity

Complete Puzzle with Check

Źródło: http://depositphotos.com/6031057/stock-illustration-Complete-Puzzle-with-Check-Mark.html

pełny, kompletny, cały, całkowity

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

The manager gave me a complete list of all his workers. = Menadżer dał mi pełną listę swoich pracowników.