photographer, photog = fotograf

The Photographer

Źródło: http://www.abmedia.com/astro/chris.html

fotograf

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

He's an avid photographer. = On jest zapalonym fotografem.